drie minuten

tijd na tijd

sleep

Silent danser.

genadeloos.

ze zeggen…